Statische bewaking

Statische bewaking is een vakjargon, wat eigenlijk gewoonweg betekent dat er een bewakingsagent aanwezig is op een afgesproken plaats. De agenten zijn niet constant aanwezig, dit kan ook slechts enkele uren zijn. Maar deze soort bewaking zorgt er wel voor dat er vrij snel kan ingegrepen worden bij ongewenste situaties. 

 

Statische bewaking is mogelijk op allerlei locaties én zelfs ook voor producten. Soms gebeurt dit met één of meerdere agenten, of zelfs met een hond. Denk maar aan agenten die voor een winkel staan, of agenten die bij een parking staan. Statische bewaking is bij elk domein mogelijk, en door onze mensen bij Alpha Security volledig verzekerd.